Lệnh cấm có hiệu lực từ 2/10/2019 sẽ áp dụng đối với 6 mặt hàng nhựa sử dụng một lần – túi nhựa, cốc, đĩa, chai nhỏ, ống hút và một số gói (gói nhỏ) – thường được dùng để đóng gói thực phẩm và đồ ăn nhẹ .
“Lệnh cấm sẽ toàn diện và sẽ bao gồm việc sản xuất, sử dụng và nhập khẩu những mặt hàng như vậy”, một quan chức giấu tên cho biết.

Các quan chức cho biết chính phủ sẽ cho phép một khoảng thời gian điều chỉnh sáu tháng trước khi thực thi các hình phạt đối với những người bị phát hiện vi phạm luật mới. Một số bang đã thực hiện lệnh cấm đối với túi nhựa để giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa của đất nước, nhưng lệnh cấm trên toàn quốc sắp tới là một phần trong chiến dịch lớn hơn của Thủ tướng Narendra Modi nhằm loại bỏ tất cả các loại nhựa sử dụng một lần của Ấn Độ vào năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *