Chính phủ sẽ tìm cách cấm cốc và ống hút nhựa dùng một lần để giảm dần rác thải vào năm 2027. Trong cuộc họp Nội các, 10 cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Môi trường đã báo cáo sáng kiến “lưu thông tự nhiên” nhằm mục đích cắt giảm rác thải sinh hoạt đô thị trong tất cả các quá trình từ sản xuất, tiêu dùng đến quản lý và tái chế.

Kế hoạch là loại bỏ các sản phẩm dùng một lần khỏi khâu tiêu dùng vào năm 2027. Chính phủ sẽ dần cấm các loại cốc và ống hút nhựa dùng một lần, có thể thay thế bằng các loại dùng nhiều lần, bắt đầu tại các nhà hàng và quán cà phê. Chính phủ sẽ cấm phục vụ đồ uống trong cốc nhựa tại các quán cà phê. Việc đóng gói bằng các sản phẩm từ nhựa sẽ bị hạn chế đối với các siêu thị và nhà bán lẻ, do đó buộc phải sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *