Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, 3 sản phẩm nhựa sử dụng một lần sẽ bị cấm ở Pháp: đĩa, cốc và bông ngoáy tai. Nhiều sản phẩm nhựa khác sẽ bị cấm vào năm tới, đánh dấu những bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của chính phủ là loại bỏ dần tất cả các loại nhựa sử dụng một lần vào năm 2040.
Chúng chỉ được sử dụng một lần nhưng tồn tại trong môi trường hàng trăm năm. Giờ đây, Pháp đang thực hiện những bước đầu tiên hướng tới việc cấm đồ nhựa dùng một lần, bắt đầu với ba sản phẩm: đĩa, cốc và bông ngoáy tai. Ống hút nhựa sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Pháp sẽ bắt đầu loại bỏ dần các sản phẩm nhựa từ năm 2020 để phù hợp với các quy định của EU. Lệnh cấm được ban hành trong một sắc lệnh của chính phủ, được công bố vào ngày 27 tháng 12, nhằm đưa Pháp tuân thủ các chỉ thị của Liên minh châu Âu. Nó định nghĩa chất dẻo sử dụng một lần là những chất dẻo không được thiết kế để tái sử dụng. Các cửa hàng bán các sản phẩm bị cấm sẽ được phép tiếp tục bán chúng trong 6 tháng sau ngày 1 tháng 1, miễn là chúng đã được sản xuất hoặc nhập khẩu trước đó.
Nghị định bao gồm việc miễn trừ tạm thời cho các sản phẩm có thể phân hủy chứa ít nhất 50% vật liệu hữu cơ, cũng như dao kéo được sử dụng trong các cơ sở y tế và trên các phương tiện giao thông như tàu hỏa và máy bay. Việc miễn trừ sẽ hết hạn vào 7/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *